Apache Tomcat là gì? Định nghĩa, tính năng và hướng dẫn cài đặt

Apache Tomcat – một trong những dự án phần mềm mã nguồn mở nổi tiếng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai ứng dụng Java Servlet và JavaServer Pages (JSP). Để giúp bạn hiểu cách tích hợp và sử dụng một trong những container Servlet và JSP phổ biến nhất hiện có trên thị trường, Tothost sẽ giới thiệu cho bạn về Apache Tomcat và cách cài đặt chi tiết.