Đang Tải...

Trang chủ

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

19/02/2024

icon

1. Tổng quan

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ TotHost (trong các trường hợp có thể được viết là “TotHost”, “TH”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi”). Vui lòng đọc kỹ tất cả các Điều khoản và Điều kiện trước khi sử dụng hoặc đăng ký bất kỳ điều gì trên Trang web này. Bằng việc sử dụng Trang web và các dịch vụ được mô tả tại www.tothost.vn, bạn (“Khách hàng”, “Người dùng”) đồng ý với nội dung của Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện này (“THT” sau đây). Nếu bạn không đồng ý, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trên Trang web.

Căn cứ vào hoạt động kinh doanh thực tế của chúng tôi và luật pháp Việt Nam, chúng tôi sẽ sửa đổi, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung của THT mà không cần thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng chúng tôi sẽ công bố các thay đổi trên trang web của chúng tôi. TotHost sẽ thông báo thay đổi các điều khoản khi cần thiết, nhưng Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nội dung và tuân thủ nghiêm ngặt quy định này.

Trong trường hợp một hoăc một số điều khoản dịch vụ này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Điều khoản dịch vụ vẫn giữ nguyên giá trị.

2. Sử dụng đúng mục đích

Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ của TotHost để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và các quy định quốc tế áp dụng tại Việt Nam.

Khách hàng chịu trách nhiệm về nội dung công bố và mục đích của các dịch vụ do khách hàng trực tiếp sử dụng tại TotHost.

Khách hàng không được phép làm gián đoạn và làm phiền Dịch vụ hoặc những người khác sử dụng Dịch vụ, máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ; không tuân thủ các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng được kết nối với Dịch vụ.

Không chấp nhận việc sử dụng với mục đích spam; bất kỳ khách hàng nào bị phát giác hành động trên sẽ bị chấm dứt dịch vụ ngay lập tức. TotHost có toàn quyền quyết định tính xác thực của khiếu nại spam.

Lạm dụng tài nguyên: Bất kỳ hành động lạm dụng tài nguyên nào, cố ý hoặc không cố ý, đều có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt.

  • Băng thông: Cổng mạng được chia sẻ công bằng, việc sử dụng băng thông lớn liên tục là không được phép. Điều này bao gồm việc liên tục sử dụng hơn 100mbps trong 6 giờ. Đặc biệt, băng thông từ Việt Nam đi quốc tế còn hạn chế, do đó, KHÔNG được phép sử dụng băng thông quốc tế liên tục hơn 5mbps trong hơn 1 giờ.

Các hoạt động không được phép khác: Tham gia vào các hoạt động dù hợp pháp hay trái pháp luật mà TotHost xác định là có hại cho người đăng ký, hoạt động, danh tiếng, thiện chí hoặc quan hệ khách hàng của mình.

Khách hàng thực hiện các cuộc tấn công hoặc chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công khác có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt.

Nội dung bị cấm trong Tothost:

  • Nội dung người lớn/ khiêu dâm hoặc nội dung bị nghiêm cấm bởi luật pháp địa phương nơi dịch vụ được sử dụng.
  • Virus, Worm, Trojan Horse hoặc bất kỳ dạng nội dung phá hoại nào khác.
  • Nội dung có bản quyền: Khách hàng sẽ có 24 giờ để phản hồi khiếu nại, nếu không dịch vụ có thể bị tạm dừng cho đến khi có thông tin liên lạc tiếp theo. Khiếu nại bản quyền nhiều lần sẽ dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ.

3. Thanh toán và Gia hạn

TotHost thực hiện thông báo thanh toán qua email và đưa ra thời hạn phù hợp để Khách hàng thực hiện thanh toán.

Khách hàng có trách nhiệm theo dõi các thông báo thanh toán và thực hiện thanh toán đúng hạn.
Dịch vụ tự động được đăng ký hoặc gia hạn khi TotHost nhận được thanh toán cho tất cả các khoản phí dịch vụ.

TotHost sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm và bồi thường nào đối với bất kỳ hậu quả, gián đoạn, thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các quy định này.

4. Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng

Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin liên hệ khi đăng ký hoặc cập nhật thông tin liên hệ với TotHost .

Thông tin liên hệ cần thiết bao gồm họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại và bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân hoặc đại diện công ty), email dịch vụ khách hàng cung cấp số giấy phép kinh doanh đối với khách hàng là công ty, tổ chức.

Khách hàng trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý và duy trì quyền sử dụng Dịch vụ, chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc bản thân vi phạm quy định hoặc quản lý, cũng như cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về các đơn vị khác được Khách hàng chấp nhận truy cập Dịch vụ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Khách hàng và nhân viên được ủy quyền của họ phải giữ bí mật mật khẩu và thông tin tài khoản, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hành động thông qua việc sử dụng mật khẩu và tài khoản.

5. Quyền và nghĩa vụ của TotHost

Là một nhà cung cấp dịch vụ, TotHost có tất cả các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ theo Luật Dân sự và Luật Thương mại và các quy định khác có liên quan.

TotHost cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của TotHost. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào TotHost sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn, và sẽ không chủ động xử lý thay đổi dữ liệu nếu bạn cung cấp thông tin không phù hợp hoặc chính xác.

TotHost có quyền tạm dừng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng phù hợp trong THT này khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
  • Nếu Khách hàng không gia hạn Dịch vụ và không thanh toán tất cả các khoản phí quá hạn cho TotHost trong vòng 5 ngày, kể từ ngày hết hạn.

TotHost đồng ý tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại về sản phẩm, chất lượng dịch vụ của Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, TotHost chỉ tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết những trường hợp Khách hàng thể hiện thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực.

6. Tạm ngừng và chấm dứt dịch vụ

Trước khi Dịch vụ kết thúc, Khách hàng sẽ có trách nhiệm di chuyển/xóa tất cả dữ liệu của mình trên máy chủ TotHost vì chúng tôi sẽ KHÔNG chuyển hoặc thực thi FTP cho tất cả dữ liệu của bạn. Nếu dữ liệu hoặc dữ liệu trang web của bạn chưa được chuyển và vẫn còn trong hệ thống của chúng tôi vào thời điểm bạn ngừng sử dụng dịch vụ, tất cả dữ liệu đã nói sẽ tự động bị xóa và sẽ không có tệp sao lưu.

Đối với các dịch vụ Dùng thử và Miễn phí: Khi Khách hàng/Người dùng ngừng sử dụng các dịch vụ này, tất cả các sản phẩm và dịch vụ có liên quan, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào, sẽ bị xóa hoặc loại bỏ.

7. Sự riêng tư

TotHost tôn trọng sự riêng tư của bạn, đồng thời cam kết giữ bí mật và bí mật thông tin cá nhân của bạn.
TotHost cam kết chỉ sử dụng thông tin liên hệ của khách hàng với mục đích quản lý xác minh chủ tài khoản. Trong trường hợp cần cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan chức năng, TotHost sẽ đề nghị cơ quan chức năng cung cấp các giấy tờ pháp lý có liên quan và phối hợp giải quyết với khách hàng.

8. Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

TotHost sẽ không đảm bảo loại bỏ các yếu tố có hại ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ vi phạm và thiệt hại nào từ bên thứ ba hoặc virus. Chúng tôi sẽ không đảm bảo cung cấp Dịch vụ mà không có bất kỳ lỗi, sự cố, trục trặc hoặc ảnh hưởng nào khác.
TotHost sẽ không đảm bảo khôi phục dữ liệu khi bị lây nhiễm virus hoặc xóa bỏ virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng đồng ý tự sao lưu toàn bộ dữ liệu của mình trên máy chủ TotHost , đặc biệt tại thời điểm bạn yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. TotHost sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ mất mát dữ liệu và các thiệt hại liên quan.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng mặc dù TotHost có cơ chế sao lưu nhưng nó chỉ phục vụ TotHost trong các vấn đề kỹ thuật, vấn đề cơ sở hạ tầng và thiệt hại, tức là điều này không được thiết kế để cung cấp cho bạn các bản sao lưu. Do đó, bạn có trách nhiệm định kỳ bảo mật và sao lưu dữ liệu của chính mình trên máy chủ TotHost hoặc ngoại tuyến, bạn có thể thao tác thủ công thông qua các công cụ được cung cấp (cPanel hoặc FTP). Chúng tôi không thể và không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, hư hỏng hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác liên quan đến dữ liệu của bạn.

Bạn sẽ đồng ý rằng TotHost sẽ được giữ an toàn và sẽ không phải chịu bất kỳ thủ tục tố tụng, kiện tụng, thiệt hại và lệ phí nào, bao gồm và không giới hạn, phí tòa án, phí luật sư, phí tư vấn có thể phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm nào do bạn gây ra khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi, TotHost , sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc hậu quả nào phát sinh từ (bao gồm, và không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận, danh tiếng, việc sử dụng dữ liệu hoặc bất kỳ tổn thất trực tiếp và gián tiếp nào (ngay cả khi chúng tôi đã thực hiện hành động để tư vấn cho bạn về các khả năng xảy ra như vậy)):

( i ) các dịch vụ và tài liệu thuộc về TotHost ;

(ii) tính khả dụng/không có sẵn của các dịch vụ của chúng tôi;

(iii) bất kỳ truy cập hoặc sửa đổi trái phép nào đối với dữ liệu hoặc thông tin mà bạn đã truyền đi;

(iv) bất kỳ hành động nào do bên thứ ba thực hiện trên các dịch vụ đã nêu;

(v) bất kỳ sản phẩm hoặc thông điệp nào được gửi hoặc nhận bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi; hoặc

(vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến dịch vụ, tài liệu và sản phẩm của chúng tôi.

9. Dịch vụ bổ sung

Phí đổi địa chỉ IP Việt Nam là 80.000 VNĐ/ một lần. Lưu ý: TotHost giới hạn chỉ đổi IP một lần duy nhất đối với những khách hàng bị chặn bởi GFW (Great Firewall).

10. Dịch vụ miễn phí

Theo quy định của pháp luật và tùy theo nhu cầu của thị trường, TotHost sẽ cung cấp cho Khách hàng một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí. Phạm vi dịch vụ miễn phí sẽ do TotHost quyết định .

TotHost sẽ duy trì các quyền sửa đổi, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ các dịch vụ miễn phí theo quyết định riêng của mình.

11. Điều khoản cuối cùng

Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, phạm pháp.

TelegramCommunity
scroll top
Thông báo
Đóng