Dữ liệu của người dùng internet tại Việt Nam phải được lưu trữ tại Việt Nam

Dữ liệu của người dùng internet tại Việt Nam phải được lưu trữ tại Việt Nam

Ngày 15/8/2022, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP được ban hành, có những điểm mới về quy định lưu trữ dữ liệu đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nghị định số 53 về các dữ liệu phải được lưu trữ tại Việt Nam

1. Dữ liệu nào phải được lưu trữ tại Việt Nam?

Khoản 3 Điều 26 Luật An ninh mạng năm 2018 quy định:

“Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ.
Doanh nghiệp ngoài nước quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Để hướng dẫn nội dung này, ngày 15/8/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Nghị định 53/2022/NĐ-CP được coi là có những điểm mới trong việc quy định về lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài.

Cụ thể, khoản 1 Điều 26 quy định các dữ liệu phải được lưu trữ tại Việt Nam gồm:

“a) Dữ liệu thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam;

b) dữ liệu do người dùng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra: tên tài khoản, thời gian sử dụng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng (IP) đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện thoại đăng ký được gắn với dữ liệu hoặc tài khoản;

c) dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam: bạn bè, nhóm mà người sử dụng kết nối hoặc tương tác.”

Trong đó, hình thức lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam do doanh nghiệp quyết định. (Khoản 5 Điều 26 Nghị định 53/2022/NĐ-CP)

2. Các doanh nghiệp nào phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam?

Nghị định 53 cũng nêu rõ các doanh nghiệp phải lưu trữ dữ liệu bao gồm:

(i) Doanh nghiệp trong nước (Khoản 2 Điều 26 Nghị định 53/2022/NĐ-CP);

(ii) Doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thuộc một trong những lĩnh vực sau: Dịch vụ viễn thông; lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trên không gian mạng; cung cấp tên miền quốc gia hoặc quốc tế cho người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; thương mại điện tử; thanh toán trực tuyến; trung gian thanh toán; dịch vụ kết nối vận chuyển qua không gian mạng; mạng xã hội và truyền thông xã hội; trò chơi điện tử trên mạng; dịch vụ cung cấp, quản lý hoặc vận hành thông tin khác trên không gian mạng dưới dạng tin nhắn, cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, thư điện tử, trò chuyện trực tuyến (điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định 53/2022/NĐ-CP).

Nghị định 53/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ĐĂNG NHẬP

Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng và click nút Đăng nhập tương ứng


Cloud Server PAYGShared Web Hosting @CloudApp


tothost