Đang Tải...

Trang chủ
Tot Blog

Tutorials

Cách gỡ IPv6 trên Ubuntu VPS

12/04/2024

icon

Làm thế nào để vô hiệu hóa IPv6 trên VPS dùng Ubuntu OS? Đọc ngay bài hướng dẫn cách gỡ IPv6 trên Ubuntu này để có được hướng dẫn cụ thể nhé.

Mục lục

Mục lục

Trong một số trường hợp, người dùng không cần tới IPv6 và muốn gỡ khỏi máy ảo của mình. Như với Ubuntu VPS, bỏ IPv6 có thể giúp cải thiện tốc độ Wifi. Bạn đang dùng Ubuntu cho VPS và muốn tìm cách gỡ IPv6 trên máy chủ riêng ảo? Bài hướng dẫn này chính là dành cho bạn: Làm thế nào để vô hiệu hóa IPv6 trên Ubuntu VPS?

Độ khó: Nâng cao

1. Cách gỡ IPv6 trên Ubuntu

Sau đây là hướng dẫn từng bước để vô hiệu IPv6 trên máy chủ riêng ảo dùng hệ điều hành Ubuntu. CTRL+ALT+T và bắt đầu ngay nào!

1.1. Vô hiệu IPv6 bằng cách dùng Sysctl

Trước hết, bạn cần kiểm tra xem IPv6 có đang được bật trên máy chủ ảo của bạn hay không. Kiểm tra địa chỉ IP trên Ubuntu OS bằng câu lệnh sau:

ip a

Bạn sẽ nhìn thấy địa chỉ IPv6 như hình dưới đây nếu nó đang được bật. (Tên của card mạng có thể khác):

kiểm tra IPv6 đang hoạt động trên Ubuntu

Các câu lệnh sysctl về khởi động lại mạng trên Ubuntu sẽ được dùng khá nhiều ở đây. Để vô hiệu IPv6, bạn chỉ cần nhập 3 dòng lệnh:

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1

Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách sử dụng:

ip a

Và IPv6 không còn xuất hiện:

IPv6 đã được gỡ khỏi VPS Ubuntu

Tuy nhiên, đây chỉ là cách gỡ IPv6 trên Ubuntu tạm thời. Sau khi reboot hệ thống, IPv6 sẽ lại được “hồi sinh”. Để duy trì tùy chọn này, chúng ta cần sửa /etc/sysctl.conf. Bạn có thể dùng VIM hoặc bất kỳ trình chỉnh sửa nào để sửa tệp. Miễn là bạn có quyền quản trị viên (sử dụng sudo):

Sysctl Configuration
Sysctl Configuration

Thêm các dòng lệnh này vào file:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1

Để cài đặt trên có hiệu lực, dùng:

sudo sysctl -p

Nếu IPv6 vẫn hoạt động sau khi reboot, bạn cần tạo file (với quyền root) /etc/rc.local và nhập:

#!/bin/bash
# /etc/rc.local

/etc/sysctl.d
/etc/init.d/procps restart

exit 0

Tiếp theo, hãy sử dụng lệnh chmod để thực hiện tệp lệnh:

sudo chmod 755 /etc/rc.local

Trong thời gian khởi động, các tham số kernel từ tệp cấu hình sysctl của bạn sẽ được đọc thủ công.

1.2. Cách dùng GRUB gỡ IPv6 trên Ubuntu

Một cách khác nữa là cấu hình GRUB để truyền các tham số kernel khi khởi động. Bạn sẽ phải chỉnh sửa /etc/default/grub. Một lần nữa, hãy đảm bảo bạn có đủ quyền của quản trị viên:

Giờ bạn cần sửa GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULTGRUB_CMDLINE_LINUX để vô hiệu IPv6 cả khi khởi động lại hệ thống:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash ipv6.disable=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"

Lưu tệp và chạy lệnh update-grub:

sudo update-grub

Ngoài ra, bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện của TotHost: 

Giờ đây, các cài đặt vẫn sẽ được lưu kể cả sau khi reboot.

2. Bật lại IPv6 trên Ubuntu

Để bật lại IPv6, bạn sẽ cần gỡ những thay đổi đã thực hiện trước đây. Nếu chỉ muốn bật tạm thời, reboot lại thì IPv6 sẽ mất, bạn có thể dùng:

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=0
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=0

Để bật lại hoàn toàn, bạn có thể vào sửa /etc/sysctl.conf , bỏ những dòng lệnh đã thêm khi gỡ IPv6. Hoặc sửa chúng thành:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=0
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=0

Bạn có thể tùy ý tải lại các giá trị này và IPv6 hoạt động trở lại:

sudo sysctl -p
IPv6 hoạt động trên Ubuntu

Ngoài ra, bạn có thể bỏ /etc/rc.local:

sudo rm /etc/rc.local

Nếu bạn đã sửa đổi các tham số kernel trong /etc/default/grub, hãy tiếp tục vào đây và xóa các tùy chọn đã thêm:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

Và dùng lệnh:

sudo update-grub

Trên đây là chi tiết cách gỡ và bật lại IPv6 trên Ubuntu VPS. Bạn có gặp khó khăn gì khi thực hiện không? Hoặc bạn có cách nào khác không? Chia sẻ với TotHost nhé!

Nguồn: itsfoss

TAG: Linux IP

TelegramCommunity
scroll top
Thông báo
Đóng