Đang Tải...

Trang chủ
Tot Blog

Kiến thức & Tin công nghệ

Cách chạy Minecraft server trên VPS Linux

13/06/2024

icon

Phát hành từ 2011 tới nay, Minecraft vẫn luôn được yêu thích. Làm thể nào để chạy một Minecraft server trên VPS Linux cho riêng mình? Dưới đây là 8 bước hướng dẫn chi tiết.

Mục lục

Mục lục

8 bước set up một Minecraft server trên VPS Linux

1. Chọn cấu hình VPS phù hợp

Yêu cầu về cấu hình máy chủ Minecraft tối thiểu là 2GB RAM và 15GB ổ cứng. Tuy nhiên, nhu cầu về cấu hình sẽ dần thay đổi theo thời gian. Nếu cài đặt thêm các add-on, plugin hoặc texture pack, bạn sẽ cần nhiều tài nguyên hơn. Hoặc khi có nhiều người chơi hơn, bạn cũng sẽ cần nâng cấp cấu hình.

Vì vậy, để tối ưu chi phí và trải nghiệm, hãy chọn các nhà cung cấp VPS cho phép bổ sung tài nguyên linh hoạt.

 

2. Kết nối SSH

Bước tiếp theo là kết nối tới VPS của bạn qua SSH. Sau khi đã tạo được liên kết này, bạn sẽ có thể cấu hình máy chủ để chạy Minecraft. Bạn có thể sử dụng PuTTY hoặc Terminal với lệnh bên dưới đây (nhớ đổi port-numberip-address theo thông tin của bạn nhé):

 

ssh -p port-number root@ip-address

 

Và Enter để chạy lệnh. Nếu nhập đúng số port và IP, terminal sẽ tiếp tục hỏi mật khẩu. Thông tin này chính là mục Root Password (SSH/WHM). Sau khi gõ mật khẩu và nhấn Enter. Giờ bạn có thể kết nối tới VPS qua [root@server:/root]$.

 

3. Cài Open Java Development Kit

Vì Minecraft chạy trên Java, bạn sẽ cần cài Open Java Development Kit (OpenJDK) trên VPS. Sau đây, chúng ta sẽ sử dụng YUM để cài OpenDK. Nhập lệnh dưới đây vào terminal:

 

yum install java-1.8.0-openjdk

 

Ấn Enter. Sau một vài phút, terminal sẽ hiển thị các thông tin download bao gồm cả kích thước ước tính. Nhập Y và SSH sẽ bắt đầu tải về, cài đặt OpenJDK trên VPS của bạn.

 

4. Cài đặt Minecraft

Hãy tạo một thư mục riêng cho tất cả nội dung về Minecraft bằng lệnh sau:

mkdir –p /Minecraft

 

Điều hướng đến thư mục vừa tạo trên bằng lệnh thay đổi thư mục (cd):

cd /Minecraft

 

Giờ chúng ta đã ở trong thư mục Minecraft, bắt tay vào cài Minecraft nào! Kiểm tra phiên bản mới nhất tại website chính thức của Minecraft, copy link download Minecraft server tại đây.

Sao chép link tải Minecraft server trên website

 

Chúng ta sẽ sử dụng link download vừa sao chép và lệnh wget để tải Minecraft Server jar. Câu lệnh của bạn sẽ tương tự như sau:

wget -O minecraft_server.jar https://piston-data.mojang.com/v1/objects/145ff0858209bcfc164859ba735d4199aafa1eea/server.jar

Sau vài phút, bạn sẽ thấy thông báo ‘server.jar’ saved. Vậy là bạn vừa cài xong Minecraft trên VPS!

 

5. Chấp nhận Thỏa thuận giấy phép cho người dùng cuối (EULA)

Bước tiếp theo là cấu hình tệp Minecraft jar. Để tiện cho việc theo dõi, chúng ta có thể đổi tên file này. Ví dụ ở đây, TotHost sẽ đổi tên server.jar thành minecraft_server.1.20.6.jar - version vừa tải về:

mv server.jar minecraft_server.1.20.6.jar

 

Trước khi bật Minecraft server, bạn sẽ cần chấp thuận EULA. Đây là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Mojang về cách bạn sử dụng phần mềm Minecraft. Nhập lệnh dưới đây (Lưu ý: bạn cần điều chỉnh câu lệnh trên theo đúng phiên bản file jar bạn đã đổi tên):

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.1.20.6.jar nogui

 

Đến đây, để xác nhận đồng ý với Minecraft EULA, chạy câu lệnh:

ls

 

Tất cả nội dung của thư mục /minecraft sẽ được liệt kê, bao gồm cả tệp EULA. Mở tệp EULA bằng trình soạn thảo văn bản Nano:

nano eula.txt

 

Nếu đồng ý với các điều khoản, đổi eula=false thành eula=true và lưu file EULA:

Chấp nhận EULA để cài minecraft server

 

Giờ bạn đã chấp thuận các điều khoản của Minecraft. Chúng ta hãy bắt đầu chuyển sang cấu hình server.

 

6. Cấu hình máy chủ Minecraft

File server.properties chỉ định tất cả các biến và cài đặt game. Trong đó, bao gồm những thay đổi về giao diện như: thông báo chào mừng độc đáo, và cả những thay đổi cơ bản về cơ chế chơi như quy mô thế giới và số người chơi. Bằng việc sửa file này, bạn có thể tùy biến trải nghiệm chơi Minecraft trên server của mình.

Để bắt đầu cấu hình Minecraft server của mình, nhập lệnh sau:

vi server.properties

Sau đó nhấn Enter. Terminal sẽ hiển thị cấu hình hiện tại của máy chủ Minecraft. Nếu bạn muốn sửa cài đặt nào đó, bật mode Insert bằng cách gõ phím: / rồi sau đó, dùng các phím mũi tên để di chuyển giữa các cài đặt khác nhau.

 

Ví dụ, theo cài đặt mặc định, cấp độ khó là Easy. Nếu muốn thử thách người chơi ở server của mình hơn nữa, bạn có thể tới dòng difficulty=easy và sửa thành difficulty=normal hoặc difficulty=hard:

 

Cài mức độ khó cho server Minecraft

 

Sau khi đã tùy chỉnh theo đúng ý mình, thoát chế độ Insert bằng cách ấn phím Escape và gõ:

:wq

Ấn Enter, và bạn sẽ quay trở lại cửa sổ chính.

 

7. Cài đặt Screen

Lúc này, Minecraft server của chúng ta đã gần như sẵn sàng hoạt động rồi. Tuy nhiên, hiện nếu bạn thoát phiên thì game cũng bị dừng theo. Chúng ta cần cài thêm Screen để server luôn luôn hoạt động. Với tiện ích này, các quy trình vẫn chạy kể cả khi cửa sổ của chúng không hiển thị hoặc khi bạn bị ngắt kết nối. Screen còn cho phép bạn bắt đầu lệnh từ một terminal, ngắt kết nối khỏi terminal đó và sau đó kết nối lại từ một vị trí khác.

 

Bạn có thể cài đặt Screen bằng các lệnh sau:

yum –y install screen
screen -S "Minecraft server"

 

Tiếp theo, khởi động Minecraft server bằng cách thực thi file jar với lệnh sau đây. Nhớ thay đổi cho đúng với phiên bản Minecraft của bạn. Ngoài ra, ở đây TOT để 1024M vì server yêu cầu tối thiểu 1024 MB (hay 1GB) RAM. Bạn có thể thay đổi số này tùy theo tài nguyên máy chủ của bạn nhé.

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.1.20.6.jar nogui

 

Hệ thống sẽ thực thi tệp Minecraft jar của bạn. Đợi một chút, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận rằng quy trình đã hoàn thành. Giờ, máy chủ Minecraft của bạn đã hoạt động.

 

8. Cài đặt tường lửa

Lúc này, bạn có thể tách khỏi màn hình Minecraft bằng tổ hợp phím Ctrl + A + D. Để vào lại, dùng Ctrl + R.

Nếu định kinh doanh từ VPS của mình, bạn cần cho phép các kết nối đến. Do đó, bạn cần sửa cấu hình tường lửa một chút. Minecraft mặc định sử dụng cổng 25565, nghĩa là bạn sẽ cần thiết lập chuyển tiếp cổng cho 25565:

iptables -I INPUT -p tcp --dport 25565 -j ACCEPT

 

Vậy là mọi người đã có thể kết nối tới server của bạn từ màn hình khởi chạy Minecraft: Từ đây, họ sẽ cần chọn Multiplayer. Sau đó, chọn Add Server, và nhập IP hoặc địa chỉ website của Minecraft server của bạn. Cuối cùng, chọn Join Server và sẽ được kết nối tới Minecraft VPS của bạn!

TelegramCommunity
scroll top
Thông báo
Đóng