Đang Tải...

Trang chủ
Tot Blog

Kiến thức & Tin công nghệ

Linux server: List những điều cần biết khi vận hành

19/05/2023

icon

Khi sử dụng một server Linux, có một số thông tin vận hành cơ bản cần nắm được. Chúng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc debug các vấn đề gặp phải trong tương lai. Vậy những thông tin này là gì và làm thế nào/ dùng lệnh nào để có được? Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Mục lục

Mục lục

1. Thông tin cơ bản về Linux server

 • Sau đây là 9 thông tin cơ bản cần biết và lệnh tương ứng:
 • Kiểm tra phiên bản của OS: cat /etc/os-release
 • Kiểm tra địa chỉ IP của server:
ip addr show
ip a
ifconfig
 • Kiểm tra tên miền của server: hostname
 • Kiểm tra các dịch vụ đang chạy trên server: systemctl status
 • Kiểm tra thông tin CPU của server: lscpu
 • Kiểm tra dung lượng ổ đĩa trên server: df -h
 • Kiểm tra thông tin RAM của server: free -h
 • Kiểm tra người dùng đang đăng nhập vào server: who
 • Kiểm tra lịch sử đăng nhập vào server: last

2. Kiểm tra trạng thái vận hành của server Linux

2.1. Lệnh PS (process status)

ps [options]

Đúng như tên, ps giúp lấy danh sách tất cả các tiến trình đang chạy trên hệ thống cùng các thông tin liên quan. Khi chạy bỏ trống đối số, sẽ trả về các thông tin:

 • PID – ID của tiến trình
 • TTY – loại thiết bị mà người dùng login
 • TIME – thời gian tiến trình chạy
 • CMD – tên lệnh khởi chạy quá trình

2.2. Lệnh TOP – Show toàn bộ tiến trình của Linux server

top

Các thông tin hiển thị:

Show toàn bộ tiến trình của Linux server bằng lệnh TOP
 • Line 1: Thời gian server
  • 14:05:08 : Thời gian hoạt động
  • up 1 min: Thời gian uptime
  • 1 user: Số lượng user
  • Load average: Thời gian load CPU trung bình
 • Line 2: Tiến trình
  • 281 total số tiến trình đang active
  • 1 running số tiến trình đang chạy
  • 280 sleeping số tiến trình đang đang ngủ
  • 0 stopped số tiến trình stop
  • 0 zombie số tiến trình đang chờ đến lượt
 • Line 3: CPU
  • 0.0% us %CPU cho user
  • 0.0% sy %CPU cho tiến trình hệ thống
  • 0.0% ni %CPU cho cấu hình các giá trị
  • 0.0% id %CPU ở trạng thái nghỉ
  • 0.0% wa %CPU chờ I/O
  • 0.0% hi %CPU dùng khi phần cứng bị gián đoạn
  • 0.0% si %CPU dùng khi phần mềm bị gián đoạn
  • 0.0% st %CPU ảo chờ CPu thực xử lý các tiến trình
 • PID – ID của tiến trình
 • PR – Mức độ ưu tiên của tiến trình (số càng nhỏ, quyền càng lớn)
 • VIRT – RAM ảo được sử dụng bởi task
 • USER – Tên người sở hữu task
 • %CPU
 • TIME+ Tổng thời gian thực hiện cho tiến trình
 • NI nice Value cua tiến trình
 • %MEM
 • RES RAM thực được sử dụng bởi task
 • COMMAND Tên tiến trình

Lọc tiến trình bằng cách ấn ký tự

 • M lọc theo ram
 • N lọc theo PID
 • T lọc theo TIME
 • P lọc theo %CPU(mặc định)

Lọc theo tên người dùng

top -u [user name]

Trên đây là một số lệnh cơ bản để lấy các thông tin cần thiết khi bạn vận hành một server Linux. Bạn có thể đọc thêm các bài viết và hướng dẫn của TotHost về Linux server tại đây.

Đăng ký VPS Linux công nghệ ảo hóa VMWare và KVM tại:

VPS TOT M
VPS TOT K
TelegramCommunity
scroll top
Thông báo
Đóng