Node.js là gì? Tổng quan kiến thức về Node.js mới nhất 2024

Node.js được xây dựng để cung cấp tất cả những thành phần cần thiết để triển khai chương trình viết bằng JavaScript – một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Qua bài viết “Node.js là gì? Tổng quan kiến thức về Node.js mới nhất 2023” hãy cùng Tothost tìm hiểu những kiến thức cơ bản về môi trường này nhé!