Source Code là gì? Nên chọn loại mã nguồn nào?

Source code, còn được biết đến là mã nguồn, hiểu đơn giản là loạt các dòng chữ, ký tự và cú pháp biểu diễn ngôn ngữ lập trình mà các lập trình viên sử dụng để xây dựng và phát triển phần mềm. Nó có thể được coi là hình thức của “ngôn ngữ máy” mà máy tính có thể hiểu.