Tổng hợp văn bản pháp lý

Tổng hợp văn bản pháp lý

Cập nhật các văn bản pháp lý về ngành công nghệ thông tin bao gồm các thông tư, quy định, phê duyệt, hướng dẫn được ban hành.

Số hiệuCơ quan ban hànhHình thức văn bảnNgày ban hànhTrích yếu nội dungChi tiết
Thông tư số 21/2021/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư8/12/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên InternetXem tiếp
16/2021/QĐ-TTgThủ tướng Chính PhủQuyết định30/3/2021Quy định về đấu giá, chuyển nhượng QSD kho số Viễn thông, tên miền Internet.Xem tiếp
15/2020/NĐ-CPChính phủNghị định3/2/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.Xem tiếp
1756/QĐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết định13/10/2017Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt NamXem tiếp
10/2018/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư29/06/2018Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thôngXem tiếp
27/2018/NĐ-CPChính phủNghị định01/3/2018Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngXem tiếp
208/2016/TT-BTCBộ Tài chínhThông tư10/11/2016Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt NamXem tiếp
16/2016/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư28/6/2016Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giáXem tiếp
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCNBộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệThông tư liên tịch08/6/2016Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệXem tiếp
24/2015/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư18/8/2015Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên InternetXem tiếp
1524/QĐ-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngQuyết định23/10/2014Phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN”Xem tiếp
174/2013/NĐ-CPChính phủNghị định13/11/2013Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điệnXem tiếp
264/QĐ-VNNICTrung tâm Internet Việt NamQuyết định05/09/2013Quy định hướng dẫn việc đăng ký và quản lý sử dụng địa chỉ IP/số hiệu mạng tại Việt NamXem tiếp
72/2013/NĐ-CPChính phủNghị định15/07/2013Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngXem tiếp
9442/CT-HTrCục Thuế TP Hà Nội – Tổng cục ThuếCông văn04/04/2013Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với khoản thù lao Nhà đăng kýXem tiếp
18/QĐ-VNNICTrung tâm Internet Việt NamQuyết định10/01/2011Quy định thời điểm cho phép đăng ký lại các tên miền “.vn” không còn nhu cầu sử dụng đề nghị trả lại, tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng tiếp phí duy trìXem tiếp
03/2008/CT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngChỉ thị06/05/2008Thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6Xem tiếp
4544/BTC-CSTBộ Tài chínhCông văn03/04/2007Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lýXem tiếp
95/2002/QĐ-TTgChính phủQuyết định17/07/2002Phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt đến năm 2005Xem tiếp
72/2002/QĐ-TTgChính phủQuyết định10/06/2002Thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nướcXem tiếp
158/2001/QĐ-TTgChính phủQuyết định
18/10/2001
Phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020Xem tiếp
09/2001/CT-TCBĐTổng cục Bưu điệnChỉ thị30/11/2001Triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020Xem tiếp
17/2001/QĐ-TTGChính phủQuyết định13/2/2001Chuyển giao chức nǎng điều phối các hoạt động Internet ở Việt NamXem tiếp
58-CT/TWBan chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt NamChỉ thị17/10/2000Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoáXem tiếp
5035-CV/VPTWVăn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt NamVăn bản17/10/2000Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TWXem tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ĐĂNG NHẬP

Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng và click nút Đăng nhập tương ứng


Cloud Server PAYGShared Web Hosting @CloudApp


tothost