Đang Tải...

Trang chủ
Tot Blog

TotNews & Khuyến mại

Đánh giá hiệu năng cloud server của TotHost

14/04/2024

icon

Máy chủ ảo đám mây TotHost tương đương với các server của các nhà cung cấp top đầu ở VN hiện nay. Đó là kết quả sau bài test đánh giá khách quan về hiệu năng cloud server của TotHost.

Mục lục

Mục lục

So sánh hiệu năng Cloud Server của các nhà cung cấp Việt Nam

Bài đánh giá được thực hiện giữa 3 nhà cung cấp: TotHost, nhà cung cấp thuộc top 10 Việt Nam và nhà cung cấp tầm trung. Để đảm bảo sự khách quan của bài test, cả ba máy ảo (VM) đều được cài đặt giống nhau:

  • Hệ điều hành: Centos 7;
  • Ram: 4G;
  • CPU: 2 core;
  • Type Disk: SSD.

1. Tốc độ sao lưu ổ cứng

NCC top 10NCC tầm trungTotHost Cloud Server
440.7 MB/s179.3 MB/s368.3 MB/s
Bảng 1. dd-Test – So sánh tốc độ sao lưu ổ cứng (Higher is better)

2. Tốc độ đọc/ghi ổ cứng

 NCC top 10NCC tầm trungTotHost Cloud Server
-Random Read (đọc ngẫu nhiên)31.4k37.6k79k
-Random Write (ghi ngẫu nhiên)18.5k10.8k21k
-Read/Write (đọc và ghi)17.2k / 573615.3/508634.1k / 11.3k
-Sequential Read (đọc tuần tự)770MB/s1151MB/s827MB/s
-Sequential Write (ghi tuần tự)430MB/s231MB/s256MB/s
Bảng 2. FIO Test – So sánh tốc độ đọc ghi ổ cứng (Higher is better)

3. Đánh giá hiệu suất cloud server dựa vào Độ trễ

NCC top 10NCC tầm trungTotHost Cloud Server
487.1 us1.50 ms220.6 us
Bảng 3. IOPING LATENCY- So sánh độ trễ (Lower is better)

4. CPU

NCC top 10NCC tầm trungTotHost Cloud Server
3.69 ms2.88 ms2.69 ms
Bảng 4. So sánh CPU (Lower is better)

5. RAM

 NCC top 10NCC tầm trungTotHost Cloud Server
Read OP4460 MiB/S811.6 MiB/S5476.5 MiB/S
Read Trans4356 MiB/S792.6 MiB/S5348.1 MiB/S
Write OP3299 MiB/S790.3 MiB/S4281.8 MiB/S
Write Trans3222 MiB/S771.8 MiB/S4181.3 MiB/S
Bảng 5. So sánh về RAM (Higher is better)

Với việc đầu tư nhiều vào tài nguyên hạ tầng, server của tothost có hiệu năng tương đương so với các server của các nhà cung cấp top đầu ở VN hiện nay. Thậm chí còn vượt trội hơn một số các chỉ số của server. Vậy nên tothost sẽ là một lựa chọn tối ưu cho các bạn.

Trải nghiệm Cloud Server TotHost tại:

TAG: totdoc

TelegramCommunity
scroll top
Thông báo
Đóng